Auditor de securitate cibernetică

by admin

Tematică

1. Termeni și noțiuni privind securitatea cibernetică

2. Norme metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale

3. Stabilirea efectului perturbator

4. Auditul de securitate pentru stabilirea calității de operator de servicii esențiale

5. Standarde și specificații europene și internaționale

6. Evaluarea implementării cerințelor minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice

7. Norme privind activitatea auditorilor. Cerințe pentru auditorii de securitate cibernetică

8. Codul etic al auditorului de securitate cibernetică

9. Desfășurarea auditului de Securitate

10. Documente de audit de Securitate

11. Cerințe referitoare la desfășurarea unui audit de Securitate

12. Cerințe și recomandări privind întocmirea raportului de audit de securitate. Elaborare și completare raport de audit de Securitate

13. Formulare/rapoarte utilizate în activitatea de audit de securitate. Modele și moduri de completare

14. Verificarea activității auditorilor de securitate cibernetică

15. Roluri și responsabilități. Autorități competente și responsabilități. Autoritatea competentă la nivel national

16. Organizarea testelor de penetrare. Conținutul planului de testare. Instrumente de testare. Raportul testului de penetrare

en_GBEnglish